Oferujemy szeroki wachlarz usług księgowo-podatkowych. Zajmujemy się m.in.: prowadzeniem Ksiąg Przychodów i Rozchodów oraz Ksiąg Handlowych, rozliczaniem kart podatkowych, ryczałtem, sporządzaniem deklaracji podatkowych i bilansów, ewidencją VAT, tworzeniem sprawozdań i raportów finansowych.