Zapewniamy pełną obsługę kadrową. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem akt osobowych pracowników, rozliczaniem czasu pracy, sporządzaniem wniosków do PFRON,  administrowaniem urlopami, sporządzaniem umów kształtujących stosunek pracy oraz przygotowaniem pełnej dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.